Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Một ngân hàng ngoại được tăng vốn thêm 75 triệu USD

NHNN vừa chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd chi nhánh Tp.HCM.
Ngày 30/3/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 2509/NHNN-TTGSNH về việc thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd chi nhánh TP.HCM từ 15 triệu USD lên 90 triệu USD.

Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp; đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng và có văn bản kèm bản sao đăng ký kinh doanh số vốn được cấp mới, đề nghị NHNN chấp thuận thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép số 25/NH-GP ngày 03/5/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
(NDHmoney)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét