Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Đề thi VietinBank năm 2010

Cả nhà ơi.... hichic..... đề thi năm nay chẳng có nghiệp vụ gì cả toàn lý thuyết thôi. Tui nhớ được một chút chi sẻ với mọi người nè:

Môn nghiêp vụ:

Câu 1: Bạn hiểu thế nào về chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ?

Câu 2: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán là gì? Ý nghĩa của vệc xây dựng quy trình kế toán?

Câu 3: Câu trả lời đúng sai (kiểu kiểu như thế) và giải thích:

1, Trong thời gian cho thêu, tài sản cố định cho thêu tài chính vẫn thuộc sở hữu của công ty cho thêu tài chính nên cty tài chính vẫn phải trích khấu hao.

2, Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại phải được xây dựng theo quy định về hệ thống tài khoản doanh nghiệp do bộ tài chính ban hanh.

3,..............

Câu 4: (Câu này không nhớ hihi chỉ nhớ chung chung thôi hihi)
Trích báo cáo kết quả kinh doanh của NHTM ABC năm n-1 và năm n:
- lợi nhuận trước thuế: .................
- Thuế thu nhập:..........................
- Lợi nhuận sau thuế: ...................
Bảng cân đối kế toán>
- Tổng tài sản: A
- Vốn cổ phần: ...........................
- Lợi nhuận chưa phân phối: ..........
- Tổng vốn và các quỹ khác: ........
- (còn chỉ tiêu nữa nhưng không nhớ là gì)
- Tổng nguồn vốn: A
Tính ROE năm n-1 và năm n? Từ đó cho biết ý nghĩa?

Câu 5: (hỏi về rủi ro hệ thống, nhớ không đầy đủ nhưng câu hỏi gần như thế) Để giảm thiểu rủi ro hệ thống (rủi ro của toàn bộ nền kinh tế) thực hiện đa dạng hóa các khoản đầu tư. Đúng hay sai? Giải thích?

Câu 6:........... Đúng hay sai? Tại sao?


(Nhớ được có thế thui hihi)

Đề logic thì dài lắm 35 câu mà có 30 phút, trời ơi đề có 7 trang các bạn ạ. 30 phút tớ chỉ đủ đọc đè mà chưa chắc đã đủ hichic

Đề tiếng Anh thì đối với tó cũng khó, có 1 bài chọn đáp án đúng nhất (15 câu), 1 bài đọc hiểu rùi chọn đáp án đúng liên quan đến bài đọc, 1 bài điền từ (cho 1 đoạn văn có 10 chỗ phải điền), 1 bài viết lại câu giữ nguyên ý của câu đã cho (5 câu) và 1 bài viết lại câu theo từ gợi ý (hình như cũng 5 câu) \ Hỏi về tiếng anh chuyên ngành tài chính nhiều.
---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét