Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Phân biệt cho vay theo HMTD và cho vay từng lần

Cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay từng lần là hai phương pháp cho vay ngắn hạn được áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại (NHTM).

Giữa hai phương pháp này có những điểm khác nhau cơ bản như sau

a. Khái niệm
-Cho vay theo hạn mức tín dụng ( HMTD) là hình thức cấp tín dụng của NHTM mà theo đó, KH chỉ việc làm 1 bộ hồ sơ để vay trong 1 kì nhất định với mức tín dụng mà KH và NH đã thoả thuận.

- Cho vay từng lần (từng món) là hình thức cấp TD của NHTM mà theo đó làm 1 bộ hồ sơ vay 1 lần nhất định với mức TD NH và KH thoả thuận
.

b. Cách lập hồ sơ
- HMTD: Người vay chỉ lập hồ sơ 1 lần cho nhiều khoản vay, ngân hàng cấp cho khách 1 hạn mức, chỉ giới hạn dư nợ, không giới hạn doanh số
.

(Ví dụ: Vay hạn mức 50tr 1 tháng, bạn có thể vay tối đa 50tr, nếu trả 20tr trong tháng có thể vay tiếp 30tr,có thể giải ngân làm nhiều lần theo nhu cầu vay vốn của mình miễn sao số dư cuối tháng không vượt quá hạn mức 50tr.)
.

- Cho vay từng lần: Người vay sẽ phải làm hồ sơ vay vốn cho từng lần vay với lãi suất thời hạn trả tiền và số tiền vay xác định.

c. Ưu điểm
- HMTD: Đây là hình thức vay tiên tiến có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như chủ động vốn, thủ tục vay đơn giản

- Vay từng lần: thủ tục rõ ràng, ngân hàng chủ động trong việc cho vay. Loại hình này phổ biến ở việt nam vì hầu hết doanh nghiệp ở việt nam thường hoạt động theo thời vụ, trong khi ngân hàng nghiệp vụ còn chưa cao nên cho vay theo hình thức này sẽ ít rủi ro hơn.
.

d. Nhược

-HMTD:Không phổ biến ở việt nam, hành lang pháp lý còn chưa chặt chẽ dẫn đến NH khó xử lý khi phạt nợ quá hạn
.

- vay từng lần: thủ tục còn phức tạp, doanh nghiệp sử dụng vốn không linh động vì mỗi lần vay phải làm thủ tục, chỉ phù hơp với doanh nghiệp hoạt động theo thời vụ
.

e. Kỳ hạn
-HMTD: Không định kỳ hạn nợ cụ thể cho từng lần giải ngân nhưng kiểm soát chặt chẽ hạn mức thực tế.

- Vay từng lần: Định kỳ cụ thể cho từng khoản vay, người vay trả nợ 1 lần khi đáo hạn
.

f. Lãi suất:
-HMTD: Lãi suất thường cao hơn vay từng lần do NH luôn phải chuẩn bị vốn cho doanh nghiệp

g. Cách giải ngân
-HMTD: giải ngân nhiều lần trong hạn mức cho phép

-Vay từng lần: giải ngân từng lần cho toàn bộ hạn mức
.

h.Công thức tính:
- Vay vốn theo HMTD được xác định như sau:

Nhu cầu vay vốn lớn nhất = ( Chi phí SX / Vòng quay VLĐ ) - Vốn CSH - VHĐ khác

- Vay vốn từng lần được xác định như sau:

Nhu cầu vay vốn = NC vay VLĐ - Vốn CSH & Vốn HĐ khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét