Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Thi nghiệp vụ tại NH quân đội 7/9/2010

Tình hình là em mới thi vào MB luc sáng, giờ rảnh em post bài giải của em các bác xem rồi cho tí comment nhe.

Đề: khách hàng có nhu cầu vay vốn. Có số liệu sau:
Tổng doanh thu: 700 tỷ
Khấu hao: 5 tỷ
lãi định mức( trước thuế): 20 tỷ
Thuế phải nộp( không tính thuế thu nhập): 20 tỷ
vòng quay VLD: 3v/năm
Vốn chủ SH + tự huy động: 30 tỷ
Vốn chiếm dụng khách hàng: 20% tổng doanh thu
Vốn vay TCTD khác: 30 tỷ

1. Tính hạn mức TD, thời hạn cho vay hợp lý
2. Doanh nghiệp có quan hệ tốt với TCTD khác và được cấp HMTD 50 tỷ.
Theo bạn nên cấp HMTD tối đa cho khách là bao nhiêu?

Bài giải của em:

HMTD = nhu cầu VLD - vốn CSH - vốn khác tham gia
= chi phí SX/vòng quay VLD - VCSH - Vốn khác

Chi phí SX = Tổng DT- k.hao- thuế - lãi định mức = 655 tỷ
vốn khác = 30 + 20% x 700 = 170
HMTD = 655/3 -30- 170 = 18,33 tỷ.

thời gian cho vay: = chu kỳ vận động của VLD = 12 tháng/3vong =4 tháng

HMTD tối đa 18,33 tỷ do nhu cầu chỉ có thế.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét